Công ty Quản lý Quỹ ACB

Bản tin ACBC tuần 19112018 In

Ngày 12/11, với 100% ĐBQH có mặt (469 ĐB) biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...


 

Bản tin chi tiết ...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: