Công ty Quản lý Quỹ ACB

Bản tin


Bản tin ACBC tuần 17062019 In

Sáng 13/6, với 91,32% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Luật gồm 17 chương, 152 điều quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.  ​​…


 

Bản tin chi tiết ...

 
Bản tin ACBC tuần 10062019 In