Công ty Quản lý Quỹ ACB

Bản tin


Bản tin ACBC tuần 15042019 In

Ngày 5/4/2019, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poors (S&P) đã nâng hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn cho Việt Nam từ mức "BB-" lên mức "BB" với triển vọng "ổn định"...


 

Bản tin chi tiết ...

 
Bản tin ACBC tuần 08042019 In