Công ty Quản lý Quỹ ACB

Bảng quảng cáo
Giới thiệu về ACBC In
Tên gọi : Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB
Viết tắt : Công ty Quản lý Quỹ ACB
Tên tiếng Anh : ACB Capital Management Company Limited
Tên giao dịch : ACBCapital / ACBC
Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng Việt Nam (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
Tư cách pháp nhân : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có đăng ký tư cách pháp nhân, và có con dấu riêng.
Chủ sở hữu : Công ty chứng khoán ACB
Các nghiệp vụ kinh doanh:
- Thành lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán
- Quản lý các danh mục đầu tư cho các tổ chức và cá nhân
- Huy động và quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài có mục tiêu đầu tư vào Việt Nam
- Tư vấn đầu tư chứng khoán