Công ty Quản lý Quỹ ACB

Bảng quảng cáo
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Mục tiêu

Tầm nhìn:
 

"Chung tay xây dựng ACB trở thành tập đoàn tài chính hùng mạnh; ACBS trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam; ACBC là công ty quản lý quỹ dẫn đầu tại Việt Nam."
 
Sứ mệnh:
  • Xây dựng đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn, đạo đức tốt, tác phong làm việc hiện đại trong một môi trường làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp.
  • Tạo lập giá trị đầu tư bền vững cho chủ sở hữu, cổ đông, đối tác và khách hàng dựa trên tính chuyên nghiệp trong tổ chức đầu tư, tính trung thực và công bằng.
Mục tiêu:
  • Quỹ đầu tư  tăng trưởng ACBGF 800 - 1.600 tỷ VNĐ