Bảng quảng cáo
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi


Tầm nhìn:

Chung tay xây dựng ACBC trở thành thương hiệu Quản lý tài sản dẫn đầu tại Việt Nam, mang lại kết quả đầu tư tích cực và bền vững cho khách hàng.

Sứ mệnh:

  • Xây dựng đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn, đạo đức tốt, tác phong làm việc hiện đại trong một môi trường làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp.
  • Tạo lập giá trị đầu tư bền vững cho chủ sở hữu, cổ đông, đối tác và khách hàng dựa trên tính chuyên nghiệp trong tổ chức đầu tư, tính trung thực và công bằng.

Giá trị cốt lõi:

An toàn - Chuyên nghiệp - Chia sẻ