Công ty Quản lý Quỹ ACB

Tổng quan In
Tên quỹ      
Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB
Tên quỹ viết tắt    
ACBGF
Hình thức quỹ        
Quỹ công chúng dạng đóng        
Quy mô huy động đợt đầu   
240.08 tỷ đồng Việt Nam
Số lượng
24,008,000 Chứng chỉ Quỹ
Thời gian hoạt động   
5 năm
Giá phát hành       
10,050 đồng Việt Nam
Ngày phát hành/ đóng quỹ
22/04/2011 - 22/06/2011
Ngân hàng giám sát    
Ngân hàng Standard Chartered Bank
Công ty kiểm toán     
Công ty PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt NamTin mới hơn: