Công ty Quản lý Quỹ ACB

Chiến lược đầu tư In
Quỹ ACBGF sẽ tập trung đầu tư vào danh mục tăng trưởng, trên cơ sở chọn lọc đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng và doanh nghiệp có lợi nhuận ổn định và tiềm năng tăng trưởng cao.

Tiêu chí chọn lựa đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn các yếu tố:
    i) khả năng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, thị phần và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp;
    ii) chỉ số tài chính an toàn và hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao;
    iii) mô hình quản trị tiên tiến, công nghệ và kỹ thuật sản xuất hiện đại, chiến lược kinh doanh bền vững;
    iv) đội ngũ lãnh đạo có năng lực, uy tín, có tầm nhìn chiến lược, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp…

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: