Công ty Quản lý Quỹ ACB

Quy trình đầu tư In
- ACBC sẽ áp dụng phương pháp phân tích từ trên xuống gồm phân tích vĩ mô, phân tích ngành, phân tích công ty. Phương pháp này nhằm chọn ra những ngành nghề hiệu quả, tiềm năng để từ đó lựa chọn công ty tăng trưởng cao với mức rủi ro hợp lý cho danh mục đầu tư.

- Phân tích ngành thông qua phân tích chu kỳ hoạt động, dự đoán tăng trưởng, đánh giá mức độ lợi nhuận và rủi ro, chính sách Nhà nước đối với ngành, tầm ảnh hưởng trong mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, đe dọa từ đối thủ mới, cạnh tranh giữa các công ty trong ngành và của sản phẩm thay thế, mức ảnh hưởng ngành từ các thay đổi về xã hội, công nghệ....

- Đối với phân tích công ty, hiệu quả hoạt động là kim chỉ nam mà ACBC chú trọng trong quá trình thẩm định đầu tư.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: