Công ty Quản lý Quỹ ACB

Ban đại diện Quỹ In

Ông Huỳnh Sơn Trung - Đại diện phần vốn góp của Công ty Tư vấn đầu tư và Chuyển tiền Việt Nam - Chủ tịch Ban đại diện Quỹ ACBGF

Ông từng là Chuyên viên hệ thống thông tin tại Công ty Samsung Vina và Công ty Metro Cash & Carry. Nhiều năm kinh nghiệm làm Giám đốc Đầu tư và Giám đốc R&D tại Công ty Vạn Phát Hưng, Giám đốc đầu tư Công ty Chứng khoán Sen Vàng, Phó giám đốc Khối đầu tư tại Công ty CP Đầu tư Nam Long. Hiện nay, Ông đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP địa ốc ACB.

Ông Nguyễn Ngọc Phú - Đại diện phần vốn góp của Công ty CP địa ốc ACB - Thành viên Ban đại diện Quỹ ACBGF

Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong vị trí Phó/Trưởng phòng kế toán tại Ngân hàng TMCP Đồng Tháp và Công ty TNHH Nam Nhân. Từ năm 2008 đến nay, Ông đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Địa ốc A.C.B.

Ông Lê Thanh Hải - Đại diện phần vốn góp của Công ty Chứng khoán ACB - Thành viên Ban đại diện Quỹ ACBGF

Ông có nhiều kinh nghiệm làm pháp chế tại Công ty tư vấn Lý luật, Ngân hàng Á Châu, từng là trưởng phòng thẩm định tài sản tại Ngân hàng Á Châu. Hiện nay, Ông đang giữ chức vụ trưởng phòng pháp chế tại Ngân hàng Á Châu.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: