Công ty Quản lý Quỹ ACB

Bảng quảng cáo
Giới thiệu về hội đồng thành viên

ÔNG LƯƠNG VĂN TỰ - Chủ tịch HĐTV kiêm Người Đại diện theo Pháp luật

 

Ông Tự đã là Thứ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam. Ông từng là Trưởng đoàn Việt Nam Đàm phán tham gia WTO. Trước đó, Ông từng đảm nhiệm các chức vụ cao cấp như: Trưởng đoàn Đại diện Việt Nam tại Singapore, Tổng Giám đốc Công ty Xuất Nhập khẩu Tổng hợp Số 1 Hà Nội, Phó Chủ tịch Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Viện Nam, Chủ tịch Công ty Liên doanh Đệ Nhất Hà Nội. Và hiện Ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV kiêm Người Đại diện theo Pháp luật Công ty Quản lý Quỹ ACB.

BÀ NGUYỄN NGỌC NHƯ UYÊN – Thành viên HĐTV


Bà Uyên đã đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nghiệp vụ tại Dragon Capital trong 6 năm. Trước đó, bà có gần 3 năm kinh nghiệm tại Mekong Capital với vị trí Giám đốc Đầu tư. Trước khi làm việc tại Mekong Capital, bà Uyên từng là Chuyên viên Tư vấn cấp cao cho KPMG Việt Nam và Arthur Andersen trong nhiều năm.

ÔNG NGUYỄN MINH TUẤN – Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc
Ông Tuấn đã giữ chức vụ Phó phòng Kinh doanh ngoại hối thuộc Khối Ngân quỹ Ngân hàng Á Châu (ACB). Kế đến, Ông đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Đầu tư ACB. Và hiện nay Ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ ACB.