Bảng quảng cáo
Giới thiệu về hội đồng thành viên

Ông Đỗ Minh Toàn - Chủ tịch HĐTV kiêm người Đại diện theo Pháp luật

Ông Đỗ Minh Toàn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Columbia Southern - Hoa Kỳ và đã có hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính ngân hàng.

Ông Toàn gia nhập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) từ năm 1995. Ông từng được đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu.

Kể từ tháng 06/2022, Ông Toàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên ACBS.

Ông Toàn hiện cũng là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người Đại diện theo Pháp luật Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC).

 

Ông Nguyễn Văn Hòa - Thành viên HĐTV

Ông Nguyễn Văn Hòa tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và đã có hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ông Hòa tham gia công tác tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) từ năm 1995. Ông hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Tài Chính, kiêm Kế toán trưởng ACB.

Ông Hòa giữ vị trí Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB (ACBC).

 

 

Ông Nguyễn Đức Thái Hân - Thành viên HĐTV

Ông Nguyễn Đức Thái Hân tốt nghiệp Cử nhân khoa học ngành Vật lý lý thuyết, Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh và đã có hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Năm 1994, ông Hân tham gia công tác tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Từ năm 2008, Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ACB.

Tháng 05/2017, Ông Hân được bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS). Kể từ tháng 06/2022, Ông giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐTV ACBS.

Ông Hân giữ vị trí Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB (ACBC).