Công ty Quản lý Quỹ ACB

Bảng quảng cáo
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước In

Công bố thông tin về Quyết định số 01.1/QĐ-HĐTV.18 ngày 20/06/2018 của Hội đồng thành viên về việc đầu tư vào Trái phiếu Doanh nghiệp với tổng giá trị không quá 30 tỷ đồng, chiếm trên 10% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã được soát xét

 

 

Xem chi tiết tại đây

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tin tức - Sự kiện

Tin ACBC
Bản tin