Công ty Quản lý Quỹ ACB

Bảng quảng cáo
Bản tin
Bản tin ACBC tuần 21092020 In

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã cập nhật dự báo tăng trưởng GDP năm nay của Việt Nam là 1,8%, giảm 2,3 điểm phần trăm so với hồi tháng 6 ​.​..


 

Bản tin chi tiết ...

 
Bản tin ACBC tuần 14092020 In