Công ty Quản lý Quỹ ACB

Bảng quảng cáo
Bản tin
Bản tin ACBC tuần từ 02-07/8/2021 In

Theo báo cáo của IHS Markit, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng - Purchasing Managers' Index (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đã tăng từ 44,1 điểm của tháng 6 lên 45,1 điểm trong tháng 7...


 

Bản tin chi tiết ...

 
Bản tin ACBC tuần từ 26-30/7/2021 In