Công ty Quản lý Quỹ ACB

Bảng quảng cáo
Bản tin
Bản tin ACBC tuần 20112017 In

Lãi suất liên ngân hàng kéo dài xu hướng tăng sang tuần thứ ba liên tiếp, mức tăng có phần mạnh hơn hai tuần trước. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng +34bps lên 1,04%...

 

 

 

 

Bản tin chi tiết ...

 
Bản tin ACBC tuần 13112017 In