Công ty Quản lý Quỹ ACB

Bảng quảng cáo
Tin ACBC
Báo cáo tài chính Quý 3/2016 của Công ty Quản lý Quỹ ACB In

Báo cáo tài chính Quý III/2016

Nội dung: Tải báo cáo 

 
Thông báo về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới Công ty Quản lý quỹ ACB In

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (“Công ty”) trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm bà Phạm Trầm Như Nguyện thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 13/09/2016 theo Quyết định số 01/QĐ-HĐTV.16 của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB

- Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Thủy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 13/09/2016 theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTV.16 của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB.

Trân trọng thông báo.

 

Quyết định bổ nhiệm (đính kèm)

 
Báo cáo tài chính bán niên 2016 soát xét và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2016 soát xét của Công ty quản lý Quỹ ACB In

Tải báo cáo:

- Báo cáo tài chính bán niên 2016

 

- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2016

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Tin tức - Sự kiện

Tin ACBC
Bản tin