Bảng quảng cáo
Tin ACBC
Thông báo về việc chốt danh sách nhà đầu tư để đăng ký lưu ký chứng khoán In

Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc chốt danh sách nhà đầu tư để đăng ký lưu ký chứng khoán, với những nội dung như sau:

1.  Tên Công ty: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ ACB

2.  Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

3.  Giấy phép thành lập và hoạt động số: 41/UBCK-GP do Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp lần đầu ngày 28/10/2008 và giấy phép sửa đổi số 54/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 02/12/2009

4.  Nghiệp vụ kinh doanh chính:

  • Lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán;
  • Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

 5.  Tên chứng khoán: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng ACB

6.   Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký lưu ký: 24.008.000 chứng chỉ quỹ

7.  Mệnh giá: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ

8.  Để chuẩn bị cho quá trình đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB của Công ty trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, Công ty xin thông báo về việc chốt danh sách nhà đầu tư để đăng ký lưu ký chứng chỉ quỹ như sau:

  • Ngày chốt danh sách nhà đầu tư để đăng ký lưu ký: 16 giờ 00 phút ngày 03/01//2012     
  • Thời gian tạm ngừng chuyển nhượng: từ sau 16 giờ 00 phút ngày 03/01//2012 đến ngày Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng ACB được chính thức niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.
  • Mục đích: Đăng ký lưu ký Chứng chỉ Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để hoàn tất hồ sơ đăng ký niêm yết Chứng chỉ Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Trân trọng thông báo./. 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2011

TM. CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ACB

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

  

NGUYỄN MINH TUẤN

Tải thông báo


 
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM chấp thuận nguyên tắc về việc niêm yết đối với chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB In

Xem nội dung chi tiết


 
Báo cáo kết quả Đại hội Nhà đầu tư bất thường Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB (ACBGF) In

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) xin trân trọng thông báo kết quả cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB như sau:

Xem tiếp »
 


Trang 66 trong tổng số 71 trang.

Tin tức - Sự kiện

Tin ACBC
Bản tin